Стефан Икономов - камерни творби

13,00 лв.

Издател : СБК № 53163

Стефан Икономов - камерни творби

Още изгледи

Подробности

1.Образи - цикъл от четири пиеси за пиано

   в памет на Добрин Петков                                                      10,16

   изпълнява: Мартин Бъчваров

2.Героико - характеристичен танц

   за пиано на четири ръце                                                          3,54

   изпълнява: клавирно дуо

   Ася и Александър Василенко

3.Прелюд, ария, интермедия и фуга

   за виолончело и пиано                                                              11,46

   изпълняват: Магдалена Далчева - чело

   и Стефан Далчев - пиано

4.Соната - балада за пиано                                                         7,58

    изпълнява: Ростислав Йовчев

5.Посвещение и шега -за клавирно трио                                  6,18

   изпълняват : Лидия Радионова - цигулка,

   Магдалена Далчева - чело, Р.Йовчев-пиано

6.Духов квинтет                                                                                 14,45

   изпълняват :Явор Желев - флейта,Калин

   Панайотов - обой,Росен Идеалов - кларинет,

Александър Сарандев - фагот, Ясен Теодосиев - корна

7.Соната за две пиана на осем ръце                                          15,20

    изпълняват :клавирно дуо Богдана Попова и Мартин

    Бъчваров и клавирно дуо Лиляна Гетова и Галина

    Апостолова