UBC

Книжарница “Български композитор”

Открита на 15.12.1961 г.
Днес тя е единственото място в София, запазило облика си с концентриран асортимент от звуконосители и музикална литература в областта на класическата, ортодоксалната, народната и детската музика. Основен дял заема творчеството на българските композитори – от класиците до съвременните.

За изминалите години ние спечелихме много постоянни клиенти от България и чужбина. Работата на екипа на книжарницата се отличава с висок професионализъм, надежност и опит.